Värmeöverföringsmedier

Glykolen som skall användas i VÅV -systemet skall skaffas färdigblandad till rätt glykolhalt (enligt VVS planen). Glykolblandningen skall inte göras i vanlig vattenledningsvatten därför att det innehåller orenheter, mineraler och metaller som förursakar korrosion. Förutsättning för Retermias garanti är att rörsystemet rengörs före installering av VÅV-batterier och att rätt värmeöverföringsmedium används.

 

Lämpliga värmeöverföringsmedier för Retermia återvinning är t.ex. propylenglykol Dowcal 20 och etylenglykol Dowcal 10 (Dow Sverige Ab). Vätskan skall vara avsedd för VÅV -system och innehålla inhibitor avsedd för aluminium, koppar och järn.

Före fyllning av systemet skall rören rengöras noggrant och vatten/ glykolförhållandet skall kontrolleras. Rörentreprenören skall mäta systemets volym och indikera denna med en skylt. Efter fyllningen av systemen skall vatten-glykolblandning finnas kvar i kärlet till minst 25 % av systemens volym.

I slutet av garantitiden skall entreprenören på sin egen kostnad sända ett prov av vätskan som används i VÅV -systemet till laboratorium för analys. Där definieras hur vätskans inhibitorhalt har förändrats under garantitiden. På grund av provresultaten och expertutlåtandet utförs eventuella korrigeringar som behövs i vatten-glykolblandningen. Entreprenören sänder de skriftliga provresultaten och utlåtandet samt detaljerade blandnings- och användningsinstruktioner till byggherren när garantitiden utgår.

Dow Sverige Ab >>