Service

Nålvärmeväxlare är lätt att rengöra med dammsugare och högtryckstvätt med specialmunstycke. Regelbunden service garanterar störningsfri funktion för ventilationssystemet. Kontorsbyggnader, sjukhus och andra motsvarande objekt behöver normalt en årlig rengöring. Om uteluften eller frånluften är särskild oren, bör batterierna rengöras oftare.
Retermia-värmeåtervinning behöver normalt endast en årlig rengöring. Nälvärmeväxlarens konstruktion möjliggör lätt rengöring med en högtryckstvätt vilket garanterar störningsfri funktion för hela ventilationssystemet.

För att servicen skall kunna utföras effektivt och tryggt bör den beaktas redan under planeringsskedet. Det finns en anteckningslista för konsulten om service på sidan Planering.

Högtryckstvätten skall vara utrustad med ett specialmunstycke för att ej skada nålytan. Rengöringsmedel skall vara alkaliskt och avsedd för metaller.

Högtrycksutrustning kan köpas från Retermia (se Kontakt). Till utrustningen hör det:

· högtryckstvätt
· specialmunstycke
Service

Det finns noggrannare anvisningar om serviceåtgärder i servicemanualen, som följer med Retermia-leveransen. Ni kan också ladda ner serviceanvisningen här:

Serviceanvisningar >>