Syftet med service

Syftet med service är att avlägsna från batteriernas yta orenheter, som:

  • ökar tryckfallet på luftsidan
  • fungerar som isolering på nålytan

Ökning av tryckfallet på luftsidan påverkar direkt den erforderliga fläkteffekten. De isolerande orenheterna på nålrörets yta försämrar nålrörets förmåga att uppta och avge värme, vilket i sin tur försämrar systemets verkningsgrad.