Utrustningar för service

Retermia levererar med batterierna, om kunden så önskar, en högtrycksspruta med erforderlig utrustning:

  • 1 st Kärcher-högtrycksspruta (bild 1)
  • 1 st munstycke för högtrycksspruta (bild 2)
  • 25 l rengöringsmedel

  1. Elanslutning
  2. Munstycke
  3. Handtag
  4. Sugslang för rengöringsmedel
  5. Utlopp för högstrycksvatten
  6. Vattenanslutning
  7. Strömbrytare

Bild 1. Kärcher-högtrycksspruta

Retermia -munstycket är en s.k. solfjädermunstycke. Munstycket har konstruerats så att det högsta tillåtna trycket på nålytan är 50 bar. Det är absolut nödvändigt att använda Retermia-munstycket för rengöring av Retermia-nålbatterier. Om VÅV-batteriet blir skadat vid rengöring på grund av ett felaktigt munstycke, gäller inte Retermia Oy:s garanti.

Noggrannare anvisningar för användning av munstycket vid rengöring med högt tryck, se ”Bruksanvisning för Retermia munstycke” ÞÞÞ

Bild 2. Retermia-munstycke