1. Dammsugning och avlägsnande av lös smuts

Vid service av nålbatterier skall man dammsuga batterierna.

Särskilt på tilluftssidans batterier samlas löv från träd och pollen som helst skall avlägsnas genom dammsugning/på torrt sätt. Mest smuts samlas i nålrörens brytningspunkter (se Det. A).

Bild 3. Dammsugning av nålbatteriet och avlägsnande av lös smuts

Dammsugarens munstycke skall vara sådan att nålbatteriet kan dammsugas utan hinder. Dammsugningen skall utföras så att nålbatteriets yta inte blir skadad. Munstycket kan göras t.ex. av ett lämpligt avloppsrör Æ32 mm genom ”avplattning”.

Efter dammsugningen skall man kontrollera nålrörets yta. De eventuella sneda nålen skall rätas före rengöring med högt tryck.

Bild 4. Rekommenderad form för dammsugarens munstycke för rengöring av nålbatteri