2. Spridning av rengöringsmedel på nålytan

OBS! Kolla först att spol- och kondensvattenavlopp är påkopplad!

Lägg sugslangen för rengöringsmedel (se bild 1) i behållaren.

Bruksanvisningar för högtryckssprutan och rengöringsmedel måste följas för att få rätt blandningsförhållande för lösning.

Bild 5. Spridning av rengöringsmedel

 

Rengöringslösningen skall spridas på batteriets båda sidor genom att röra munstycket upp och ner och sidledes med lågt tryck. Spridning och högtrycksspolning skall alltid först göras mot luftriktningen, därefter med luftriktningen. Låt rengöringsmedlet verka i ca. 15 min.

Före spridningen av rengöringsmedlet skall man kontrollera att anslutningen för rengöringsvatten­ inte är tilltäppt. Om så är fallet, kan man använda högtryckssprutan för att öppna anslutningen (se bild 6). Rikta högtryckssprutans huvud direkt mot anslutningen för rengöringsvatten. Ge korta tryckstrålar med högtryckssprutan mot vattenanslutningen.

Bild 6. Hur anslutningen för rengöringsvatten öppnas med högtryckssprutan.