3. Rengöring med högt tryck

Utför rengöringen med högt tryck genom att röra munstycket nerifrån uppåt (bild 7) eller från vänster till höger. (Obs! Strålen skall vara i vertikal position mot nålrören). Börja rengöringen från luftflödets motsatta sida.

Det minsta tillåtna avståndet mellan munstycket och nålytan är 50 mm.

Bild 7. Rengöring med högt tryck


Rengör hörnen grundligt genom att röra högtryckssprutan nerifrån uppåt (se bild 8) därför att mesta orenheter samlas just i hörnen.

Bild 8. Rengöring av hörn med högt tryck