4. Torkning

Tilluftsbatterier torkas vid behov med ren tryckluft. Avlufthuvar / avluftbatterier behöver ingen torkning.