Planering av service

För att servicen skall kunna utföras effektivt och tryggt måste den beaktas redan under planeringsskedet. Det finns exakta anvisningar och en servicevideo på sidan Installering och service/ Service.

 

Under planeringsskedet måste man fästa uppmärksamhet vid följande saker:

  • Man bör ha säker tillgänglighet till nålvärmeväxlaren
  • Serviceutrymmet bör vara tillräckligt belyst
  • I serviceutrymmet bör finnas anslutning för vatten eller utrymmets vattenförsörjning måste säkras på annat sätt
  • Serviceutrymmet bör vara försett med eluttag för högtrycktvätt och suganordning
  • Ur servicesynpunkt bör man ha tillgänglighet till vardera sidan på nålvärmeväxlaren. Detta säkras bäst genom att man har ett serviceutrymme av ca. en meter före och efter nålbatteriet eller att man på nålväxlarens ovansida har en servicelucka. Serviceluckan kan installeras på batterier upp till 1.5 m höjd. Det behövs minst 1m fritt ovanför serviceluckan för serviceåtgärder.
  • Avlopp för tvättvatten bör också beaktas i planeringsskedet.
  • Avloppsvattnet kan ledas t.ex. till en golvbrunn, som i detta fall bör förses med ett vattenlås

I serviceutrymmet bör finnas anslutning för vatten eller utrymmets vattenförsörjning måste säkras på annat sätt .

Serviceutrymmet bör vara försett med eluttag för högtrycktvätt och suganordning.

Man bör ha säker tillgänglighet till nålvärmeväxlaren.

Ur servicesynpunkt bör man ha tillgänglighet till vardera sidan på nålvärmeväxlaren. Detta säkras bäst genom att man har ett serviceutrymme av ca. en meter före och efter nålbatteriet eller att man på nålväxlarens ovansida har en servicelucka. Serviceluckan kan installeras på batterier upp till 1.3 m höjd. Det behövs minst 1.3 m fritt ovanför serviceluckan för serviceåtgärder.

Avlopp för tvättvatten bör också beaktas i planeringsskedet.