Planering

Retermias experter hjälper VVS-konsulten i alla projektfaser. Konsulten fyller i dimensioneringsblanketten och får dimensioneringsberäkning för sitt projekt via fax eller e-post. Blanketten kan fyllas i på hemsidan eller skrivas ut och skickas som pappersversion.

 

Det finns några anmärkningsvärda skillnader mellan planering av Retermia-VÅV och konventionell VÅV:

Filter behövs ej före nålvärmeväxlaren. Nålvärmeväxlaren fungerar som förfilter på tilluftssidan (filterklass ungefär EU-3), och som grovfilter på frånluftssidan där det normalt ej behövs ytterligare filter.

Nårvärmeväxlaren placeras så nära intaget som möjligt på tilluftssidan. Därmed hålls kanaler och filter torra. Största nytta får man av nålvärmeväxlaren när den placeras i stället för uteluftsgaller på tilluftssidan: nålbatteriet håller då hela kanalen fri från snö och fukt. Vid behov kan nålbatteriet lika väl installeras som kanaldel, i kammare eller som aggregatdel. När nålbatteriet installeras som aggregatdel bör det placeras före filter och spjäll på tilluftssidan, se bild nedan: Placering av nålvärmeväxlare i aggregattåget (pdf).

Nål-VÅV lämpar sig väl både för ROT-objekt och nybyggnad. Nålvärmeväxlare kan lätt installeras på taket, antingen runt en takfläkt eller som en VÅV-överbyggnad. Gamla takfläktar kan förvandlas till VÅV-fläktar. Tack vare nålbatteriets låga tryckfall på luftsidan räcker oftast effekten på de gamla fläktarna för att upprätthålla luftflödet även med VÅV.

Det kan finnas flera aggregat i aggregatrummet: en gemensam värmeåtervinning kan göras för 1-5 aggregat tack vare nålvärmeväxlarens stora flödesområde vid variabla luftflöden.

Systemet kan också vara behovsstyrd (variable air flow, VAV) då på sommaren kan större luftflöde användas för kylning utan behov av by-pass för värmeväxlaren vid kylfall. Sommarkyla kan utföras med nålvärmeväxlaren så att man använder kall vätska från bufferttank. Kyleffekten kan styras proportionellt och steglöst. Även frikyla är möjligt med hjälp av Retermia-systemet. Planeringssidornas undersida Tillämpningsexempel visar exempel på kylning med systemdiagram.


Placering av nålvärmeväxlare i aggregattåget (pdf) (29 kb) »