RECAL® -programmen

Med RECAL får kunden exakta värden för årsverkningsgraden och energibesparingskalkylen.

Retermia har utvecklat RECAL-programmen för att kalkylera Nålväxlarsystemets årsverkningsgrad. RECAL kalkylerar VÅV-systemets värmeeffekt vid olika uteluftstemperaturer och använder regionala klimatdata för energikalkyleringen. Besparad och behovet av eftervärmeenergi är kalkylerad vid olika uteluftstemperaturer. RECAL-programmet är testat i laboratoriemiljö.