Avlufthuv

Retermias nålvärmeväxlare installeras på frånluftskanalens avslutning. Tillverkningen anpassas till takstosens mått.

 


 


 

Funktionsbeskrivning

Varm frånluft leds (1) via kanalen (2) till återvinningsbatteriet. I batteriet styrs luften genom nålytan (3) som fungerar som värmeupptagande yta. Värmen överförs till vätskan i rören och transporteras till luftintagsbatteriet för att där avge värme till intagsluften.

4) Returvätska från luftintagsbatteri
5) I batteriet uppvärmd vätska
6) Kyld frånluft

Funktionsbeskrivning


Leveransgränser
Leveransgränser


Preliminär utrustningsval

Förberedande utrustningsval kan utföras med hjälp av följande tabell:

Längd L2 Bredd L1 Höjd l/s
1275 1250 400-1400 350
1275 1250 400-1400 350
1620 1550 400-1400 650-1000
1650 1650 400-1400 650-1000
1970 1850 400-1400 750-1800
2300 2300 400-1400 1100-4500
2600 1700 400-1400 2200-4200
4600 2300 400-1400 6600-8800
4600 2300 400-1400 5100-6000
2550 2300 400-1400 1800-4200
2800 1800 400-1400 2800-3600
4600 2300 400-1400 3600-8400
4600 2300 400-1400 5100-6000

*) Tryckuppsätning av fläkt


 


 

Broschyr

Avlufthuv (pdf)