Luftintagshuv

Luftintagshuv placeras på tilluftssidan. Intagshuvens storlek kan definieras enligt behov.

 


 

 

Fördelar:

  • Filtren kan placeras i utrustningen om det inte finns utrymme för filter i den befintliga ventilationsanläggningen
  • Utrustningen kan betjäna flera tilluftsaggregat.

Funktionsbeskrivning

Intagsluften (1) leds genom nålrörsbatteriet (2). När luften strömmar genom nålytan (3) värms den av den varma vätskan i nålrören

4) Förvärmd tilluft
5) ) Varm vätska
6) Kall vätska

Funktionsbeskrivning


Leveransgränser
Leveransgränser


Preliminär utrustningsval

Förberedande utrustningsval kan utföras med hjälp av följande tabell:

Längd L2 Bredd L1 Höjd l/s
1275 1250 400-1400 350
1400 1250 400-1400 350
1620 1550 400-1400 650-1000
1650 1650 400-1400 650-1000
1970 1850 400-1400 750-1800
2300 2300 400-1400 1100-4500
2600 1700 400-1400 2200-4200
4600 2300 400-1400 6600-8800
4600 2300 400-1400 5100-6000
2550 2300 400-1400 1800-4200
2800 1800 400-1400 2800-3600
4600 2300 400-1400 3600-8400
4600 2300 400-1400 5100-6000

*) Tryckuppsätning av fläkt 

Broschyr

Luftintagshuv (pdf)