Nålvärmeväxlare i aggregatdel

Nålvärmeväxlare tillverkas i en tomdel levererad av kunden (t. ex. Recair, Koja, FläktWoods, PM-Luft, IV-Produkt, Wolf, GEA, Novenco, Danvent) och installeras som en aggregatdel.

 


 


 

FunktionsbeskrivningIntagsluften (1) leds genom nålrörsbatteriet (2). När luften strömmar genom nålytan (3) värms den av den varma vätskan i nålrören..

4) Förvärmd tilluft
5) Varm vätska
6) Kall vätska

Funktionsbeskrivning


Exempel på installation

Retermian neulalämmönsiirrin asennettuna Recair Oy:n väliosaan.

 

 


Broschyr

Nålvärmeväxlare i aggrgatdel (pdf)