Nålvärmeväxlare i Retermia standardhölje

Nålvärmeväxlare i Retermia hölje kan installeras t.ex. i luftintagskammare eller batterivägg och ersätta intags-/avluftsgaller. När batteriet installeras istället för uteluftsgaller, skyddar det hela systemet från fukt, is och mikrober.

 


 

Funktionsbeskrivning

Intagsluften (1) leds genom nålbatteriet (2). När luften strömmar genom nålytan (3) värms den av den varma vätskan i nålrören…

4) Förvärmd tilluft
5) Varm vätska
6) Kall vätska

Funktionsbeskrivning


Exempel på installation

Före:
Bild 1. GAMMALT LUFTINTAG, som släpper fukt och snö in i kanaler.
Retermia VÅVF på Helsingborgs centrala sjukhusets tak
Efter:
Bild 2. RETERMIAS VÅV-FÖRFILTER installerat istället för luftintagsgaller.
VÅV-förfilter skyddar F7-huvudfiltret från fukt, is och mikrober.
Retermia VÅVF på Helsingborgs centrala sjukhuset


Broschyr

Nålvärmeväxlare i Retermia standardhölje (pdf)