Terminologi

Nålvärmeväxlare (eng. needle heat exchanger, fin. neulalämmönsiirrin) är ett värmeåtervinningsbatteri (VÅV-batteri) tillverkad av Retermia Oy. Värmeöverföringsyta består av ett patenterat nålrör. Nålröret tillverkas av aluminiumband och aluminium- eller kopparrör. I vardagsspråk kallas nålvärmeväxlaren bara nålbatteri. Eftersom nålvärmeväxlaren även fungerar som grovfilter, kallas det också för VÅV-förfilter.

    

Retermia Oy tillverkar flera olika typer av nålvärmeväxlare. På sidan Produkttyper hittar ni mera information om produkterna. Nålbatterierna kan grovt indelas i två huvudtyper: vågformig nålvärmeväxlare och U-formig nålvärmeväxlare. Indelning baserar sig på böjningsmodellen av nålrören, som kan alltså vara av våg- eller U-form. Vågformiga nålrör används i strukturella elementer, U-formiga i luftintagshuvar, avlufthuvar och VÅV-fläktar (se förklaringarna nedan).

Det finns två olika slag av vågformiga nålbatterier: oisolerat strukturellt element och isolerat strukturellt element. Retermia standard hölje är ett vågformigt nålvärmeväxlare med en hölje tillverkad av Retermia. Oisolerat element placeras i stället för luftintagsgaller (sk. VÅV-intagsgaller), som en del av kanalen eller som batterivägg. Aggregat del tillverkas i en tomdel levererad av kunden (t. ex. Recair, Koja, FläktWoods, PM-Luft, IV-Produkt, Wolf, GEA, Novenco, Danvent) och installeras som en aggregatdel.

Nålvärmeväxlaren kan även tillverkas som en takmodell av U-form. Exempel på detta är luftintagshuv och avlufthuv. En nålvärmeväxlare konstruerad runt en takfläkt kallas VÅV-fläkt, eller VÅVF. Om gamla takfläktar inte kan avlägsnas och skickas till Retermias fabrik, kan det tillverkas en VÅV-kassett enligt takgenomförings mått, som installeras runt fläkten på byggplatsen.

Till ett fungerande värmeåtervinningssystem hör det minst två värmeväxlare: ett tilluftsbatteri, ett frånluftsbatteri och västskerörsystem med utrustning. Den helheten som konstrueras av Retermias till- och frånluftbatterier kallas nålvärmeåtervinning , kortare nål-VÅV. Alternativt kan man tala om Retermia-VÅV.
Nål-VÅV och Retermia-VÅV är generella benämningar, som kan hänvisa till vilken kombination av Retermias produkttyper som helst.