VÅV-fläkt (VÅVF)

VÅV-fläkt (VÅVF) tillverkas genom att konstruera nålvärmeväxlaren runt en takfläkt. Tack vare nålvärmeväxlarens låga tryckfallet på luftsidan kan gamla takfläktar förvandlas till VÅV-fläktar utan reducering av luftflödet.

 


 

Funktionsbeskrivning

Varm frånluft (1) leds via kanalen (2) till återvinningsbatteriet. I batteriet styrs luften genom nålytan (3) som fungerar som värmeupptagande yta. Värmen överförs till vätskan i rören och transporteras till luftintagsbatteriet och avger där värme till intagsluften.

4) Returvätska från luftintagsbatteri
5) I batteriet uppvärmd vätska
6) Kyld frånluft

Funktionsbeskrivning


Preliminär utrustningsval

VÅV-fläktens mått bestäms av fläktens mått. Fläkttyp väljes på grund av kanalens tryckfall. Nålbatteriets tryckfall (normalt 30-50 Pa) har ingen praktiskt betydelse för fläktvalen. Förberedande utrustningsval kan även utföras med hjälp av följande tabell:

Längd L2 Bredd L1 Höjd l/s Pa * Fläktar
Vallox Stef/Stof Iluri
1275 1250 400-1400 350 150 25P 2 26
1400 1250 400-1400 350 150 25P 2 26
1620 1550 400-1400 650-1000 150 45P 3/4 35
1650 1650 400-1400 650-1000 150 45P 3/4 35
1970 1850 400-1400 750-1800 150 50P 5 45
2300 2300 400-1400 1100-4500 150 63P 6/7 45
2600 1700 400-1400 2200-4200 300 2x45P 2×5 2×45
4600 2300 400-1400 6600-8800 350 2x63P 2×7
4600 2300 400-1400 5100-6000 250 3x50P 3×6
2550 2300 400-1400 1800-4200 300 63P 6/7
2800 1800 400-1400 2800-3600 300 2x50P 2×6
5100 2300 400-1400 3600-8400 300 2x63P 2×7
5100 2300 400-1400 5100-6000 250 3x50P 3×6
5100 2300 400-1400 7500-12000 300 3x63P 3×7

*) Tryckuppsätning av fläkt


Installationsexempel 1.

Retermias VÅVF på Helsingfors centralsjukhusets tak. Retermias VÅVF på Helsingfors centralsjukhusets tak

Installationsexempel 2.

Före:
Bild 1. Gamla takfläktar för den varma frånluften strax till uteluft.
Före
Efter:
Bild 2. Gamla takfläktar har förvandlats till värmeåtervinnings- takfläktar (VÅVF) med Retermias VÅV-KASSETT. Värmeenergi ur frånluften används för förvärmning av tilluften, ingen returluft används, härmed erhålles mycket hög inneluftkvalitet.
Retermia-VÅV

Leveransgränser
Leveransgränser

 


 

 


 

Broschyr

VÅV-fläkt (VÅVF) (pdf)