Tillförlitlig värmeåtervinning för industriella behov

Tack vare sin flexibilitet, är Retermia’s system idealiskt både i renovering och nybyggnad. Det är också förträffligt i krävande installationer.

Detta innebär att nålrörsvärmeväxlaren passar väl för industriella applikationer. I motsats till konventionella värmeväxlare, klarar nålrörsvärmeväxlaren att återvinna värme från fet luft typisk för kök och restauranger.

RENOVERING RETTIG LÄMPÖ FABRIK

Bild 1. Nålrörsvärmeväxlare före installation

Förutsättningarna för Rettig Lämpö Oy vid renoveringen 1992. Frånluften innehåller mycket oljedimma och återluft användes för att minska energibehovet. Retermia´s värmeåtervinningssystem installerades i luftbehandlingsanläggningen och därmed kunde den problematiska återluftskörningen avslutas. Inomhusluftens kvalitet förbättrades – tillförlitligt och energieffektivt.

KOSKINEN OY – YTBEHANDLINGSANLÄGGNING


Bild 2. Retermia´s förfilter – värmeåtervinningssystem vid Koskinen’s ytbehandlingsanläggning

Vid Koskinen’s ytbehandlingsanläggning var tillförlitligheten för luftbehandlingssystemet prioriterad. Både frånluften och uteluften i omgivningen innehöll mycket träddamm från från anläggningens produktionslinjer. Ett konventionellt återvinningssystem med filter kunde inte användas i systemet. Värmeåtervinning utfördes med Retermia´s nålvärmeväxlare, vilken också arbetar som förfilter för tilluften.

RAISIO VIHANTI – POTATISFÖRÄDLING

Förutsättningarna för Raisio Vihanti vid renovering 1994. Retermia´s värmeåtervinningssystem installerades I produktionslinje för potatismjöl. Förutsättningarna var utmanande, både frånlufttemperaturen och det relativa fuktinnehållet var på hög nivå och innehöll också mycket damm från potatismjölet. Kunden är mycket nöjd med Retermia´s värmeåtervinningssystem.

Bild 3. Nålvärmeväxlare vid Raisio Vihanti