VÅV I sjukhus och hälsocentraler

Sjukhus och hälsocentraler ställer höga krav på luftbehandlingsanläggningen – både kvantitativt och kvalitativt. Luftbehandlingen måste tillföra önskat luftflöde till varje del av byggnaden. Inomhusluften måste vara extremt ren och spridning av smitta måste förhindras. Luftbehandlingssystemet måste fungera tillförlitligt 24 timmar per dygn, 365 dagar per år. Även ett tillfälligt fel i luftbehandlingen kan innebära stora problem för sjukhuset. Kontinuerlig drift innebär stor energiförbrukning – men också att det finns en stor potential för besparingar

Studier visar att sjukhus lider av samma problem som andra byggnader: inneluften håller låg kvalitet, fukt, mikrober och hög energikonsumtion.

En av anledningarna till mikrober och fukt är snö (speciellt i kombination med hård vind) och vatten som tar sig in via intagsgallret. Snö smälter i filtren och vatten samlas på botten i filterdelen.

Hög relative luftfuktighet tillsammans med organiskt damm som samlas på filterytan ger utmärkta förutsättningar för mögel och mikrober att utvecklas och förökas.

Snö och vatten kan också orsaka att filtret fryser eller till och med brister. Ett av snö blockerat eller fruset filter förhindrar tilluften och orsakar förändringar i tryckbalansen i byggnaden. Detta innebär att filtren måste bytas ofta, vilket orsakar stora underhållskostnader.

På grund av stora luftflöden och kontinuerlig drift är fläktdriftkostnaden i sjukhus och hälsocentraler hög.

Inga problem med våta filter

Retermia’s nålvärmeväxlare arbetar som förfilter, vilket stoppar snö och fukt från att blockera huvudfiltret och håller huvudfiltrets fri från mikrobtillväxt och otrevliga lukter. Nålvärmeväxlaren kan ersätta intagsgallret, vilket innebär att när luften når huvudfiltret är den helt torr. Resultatet är att systemet fungerar tillförlitligt och filtret arbetar som det skall och kan köras till sluttryckfall, utan att förlora förmågan att utföra sin uppgift.

Återvinna värme – kostnadseffektivt

Utöver värmeåtervinning kan nålvärmeväxlaren fungera som kyl och kondenseringsbatteri. Den fungerar också förfilter och förhindrar snö från att tränga in till luftbehandlingsaggregatet. Alla dessa funktioner erhålles för priset av ett system. Retermia’s nålvärmeväxlare erbjuder den lägsta tryckförlusten av alla värmeväxlare på marknaden. Därför ger den indirekt den lägsta fläktdriftkostnaden. Nålvärmeväxlaren i Retermia´s värmeåtervinningssystem fungerar även som kylbatteri. En nålvärmeväxlare är en optimal lösning för att kyla byggnader som är anslutna till fjärrkylsystem.