VÅV I Restauranger och storkök

1986, installerades Retermia´s karakteristiska nålvärmeväxlare vid Kalastajatorppa (Fiskartorpet) Hotel in Helsinki, Finland. Frånluften från köket innehåller mycket fett. I motsats till konventionella värmeväxlare har nålvärmeväxlaren förmågan att återvinna värme från fet frånluft, typisk för restauranger och storkök.


Bild 1. Kalastajatorppa Hotel

MÅNGA APPLIKATIONSMÖJLIGHETER

Retermia’s system klarar fet luft tack vare sin unika struktur. Nålvärmeväxlarens kännetecken är stor frontyta och minimal tryckförlust. Tack vare sin uppbyggnad blir inte nålvärmeväxlaren igensatt av smutsig luft, och med regelbunden service har den en lång livstid.

UTMÄRKT EFFEKTIVITET

Frånluften från kök är varm och fuktig, vilket innebär att den innehåller mycket energi. Retermia’s värmeåtervinningssystem klarar att återvinna 50-70 % av det årliga värmebehovet intagsluften på ett sätt som är både hygieniskt och miljömässigt säkert. Värmen som återvinns från köket kan fördelas på fler återvinningsbatterier på tilluftsidan.

Bild 2. Retermia’s lösning vid Kalastajatorppa Hotel (CADDET 1996)

Retermia’s lösning skyddar luftbehandlingssystemet från fukt och föroreningar. Nålvärmeväxlaren förfiltrerar och förvärmer den inkommande luften, därmed hålls huvudfiltret torrt.

Nålvärmeväxlaren kan också installeras i befintliga decentraliserade eller centraliserade system. I de fall där luften intagsgaller är i närheten av frånluftens utlopp kan frånluftens återvinningsenhet utrustas med dysor för hastighetsökning.


Bild 3. Frånluftfläkt med värmeåtervinningsenhet utrustad med munstycken.