Teknologi

 

Retermia´s fördelar

1. Hög smutsupptagningsförmåga & enkelt underhåll

– Exempelvis värmeåtervinning ur frånluft från garage, kök, svetsanläggningar mm.
– Frånluftfilter behövs inte

 
2. Enkel installation i renoveringsobjekt


– Återvinningsenheten kan placeras utomhus
– Befintlig ventilationsutrustning kan användas utan att reducera luftflödet
– Ger möjlighet att installera värmeåtervinning i decentraliserade system

 
3. Hög kostnadseffektivitet vid stora luftflöden


– Ger möjlighet att installera värmeåtervinning i decentraliserade system
– Centraliserad värmeåtervinning och kyla för flera luftbehandlingsenheter
– Besparingar i installationskostnader

 
4. Hög tillförlitlighet


– Nålrörsvärmeväxlaren fungerar som ett G3-klass förfilter och förhindrar inträngning av snö i tilluftaggregatet


– Rätt filtreringsgrad över filtrets hela livslängd