Förutsättningar för beräkningen

A) RETERMIA

VÅV-batteri tilluft (1)
Filter tilluft (2)
Tilluftbatteri (3)
VÅV-batteri frånluft (4)

RETERMIA

RETERMIA

B) Konventionellt system

Luftintagsgaller (5)
Filter tilluft (6)
Huvudfilter (7)
VÅV-batteri tilluft (8)
Tilluftbatteri (9)
Kylbatteri (10)
Droppavskiljare (11)
Filter frånluft (12)
VÅV-batteri frånluft (13)
Avluftgaller (14)

Konventionellt system

Konventionellt system

Tryckförlusterna för tilluftfiltren är lika i båda fallen, och behöver således ej beaktas här. Beräkningen tar endast hänsyn till de systemdelar som berörs vid val av Retermia.

Beräkningsformler

 1. Effektbehov TF
  luftflöde x Tryckfall / fläktverkningsgrad x 1000
 2. Effektbehov FF
  luftflöde x tryckfall / fläktverkningsgrad x 1000
 3. Effektbehov filter FF
  luftflöde x tryckfall / fläktverkningsgrad x 1000
 4. Totalt effektbehov
  effektbehov TF + effektbehov FF + effektbehov filter FF
 5. Årligt energibehov
  totalt effektbehov x drifttid
 6. Årligt energikostnad
  årligt energibehov x energipris
 7. Filterkostnad
  med Retermia VÅV har livslängden för tilluftfiltren erfarenhetsmässigt ökat tre gånger, detta på grund av förfilterad, och förvärmd luft, frånluftfiltren utgår helt.
 8. Årlig kostnad
  årlig energikostnad + årlig filterkostnad