Förfiltrering

Nålvärmeväxlaren fungerar på tilluftssidan som VÅV-förfilter som förvärmer och torkar uteluften. På frånluftssidan fungerar den som grovfilter som avlägsnar det grova dammet ur luften samt dämpar ljud.

VÅV-förfiltren har många fördelar: snö och fukt tränger ej in till huvudfilter och lukt- och mikrobprobelm undviks. Samtidigt ökar huvudfiltrets livslängd mångfaldigt. Driftstörningar undviks och filterklassen kan höjas till t.ex. rekommenderad EU-7, varvid inneluftskvalitet förbättras. På frånluftsidan behövs inga filter, nålvärmeväxlaren fungerar som VÅV-grovfilter.

Retermias nålvärmeväxlares förfiltreringsförmågan är av ungefär G3 -klass. VÅV-förfilter förhindrar alltså att snö, pollen och andra stora partiklar tränger in i tilluftkanaler och filter.

Ren förfiltrerad tilluft och torra filter garanterar en utomordentlig inneluftskvalitet. På sommaren kan samma system användas som kyla vid behov.