Forskningsresultat

Forskare på Kuopios universitet och Kuopios arbetarhälsovårdsanstalt har utrett nålvärmeväxlarens förmåga att förhindra fukt och mikrobiologiska skador på filter. Följande är en sammanfattning av forskningsrapporten (Halonen mm. 2003).

Före startandet av forskningen hade nålvärmeväxlaren fungerat två år som tilluftens förvärmare och förfilter på ventilationssystemet. Nålvärmeväxlaren är placerad före filtret (glasfiber EU 7). Filtrets relativa fuktighet och temperatur observerades kontinuerligt på tre ställen: 1) uteluft, 2) filter, och 3) inneluft , under ungefär ett års tid. Filtrets relativa fuktighet stannade under 70 procent och temperaturen över +3°C genom hela mätperioden. Filtret förblev torrt under hela sin livscykel, även vid kraftigt snöoväder. Detta minskade behovet för filterbyten. Mängden och arterna av mikrober som trivs i fuktiga förhållanden var mindre i filterkammare än i nålvärmeväxlaren, vilket visar att nålvärmeväxlaren förhindrar uteluftens mikrober att spridas till filtret.

Tabell 1. Medelvärden av relativ fuktighet och temperatur under olika årstider 4.1.02-16.1.03. Vinter = December – Februari, vår = Mars – Maj, sommar = Juni – Augusti, höst = September – November (återritat med avpassning, källa: Halonen mm. 2003).

Årstid Relativ fuktighet % Temperatur °C
uteluft filter inneluft uteluft filter inneluft
vinter 2002 88,5 40,3 18,9 -4,6 7,1 19,3
vår 2002 66,4 39,6 24,7 4,2 12,3 19,7
sommar 2002 68,2 65,9 60,1 17,1 19,0 19,7
höst 2002 81,7 43,0 28,0 2,7 11,5 19,4
vinter 2003 77,7 11,2 3,2 -16,9 3,9 19,7

Bild 1. Medelvärden på relativ fuktighet under olika årstider 4.1.02-16.1.03. Vinter = December – Februari, vår = Mars – Maj, sommar = Juni – Augusti, höst = September – November. Nålvärmeväxlaren höll den relativa fuktigheten under 70 procent hela året (ritat från tabell 1).

Bild 2. Medelvärden på temperatur under olika årstider 4.1.02-16.1.03. Vinter = December – Februari, vår = Mars – Maj, sommar = Juni – Augusti, höst = September – November. Nålvärmeväxlaren höll filtrets temperatur över tre grader under hela året (ritat från tabell 1).

Referens:
Halonen, R., Kokotti H., Kujanpää, L., Keskikuru, T. och Reiman, M. 2003: Tuloilmalaitteiston neulaputkipatterin kyky estää hienosuodattimen kosteus ja mikrobivaurio. – I: Säteri, J. och Backman, H. (eds.) Sisäilmastoseminaari 2003, SIY Raportti 19, ss. 201-206. SIY Sisäilmatieto Oy, Esbo, Finland. 409 s.