Funktionsprincip

Nålvärmeväxlare är en värmeväxlare designad för ett indirekt rekuperativt värmeåtervinningssystem. Nålvärmeväxlare tar värmeenergi ut ur frånluften och överför den till värmeåtervinningsvätskan. Vätskan pumpas med hjälp av vätskepump till värmeväxlaren på tilluftsidan. Där förvärms tilluften med värmeenergi ur vätskan. Nålvärmeväxlaren fungerar även som grovfilter, därför kallas den också VÅV-förfilter.