Fjärrkyla med nålvärmeväxlare

Nålbatteriet är en idealisk värmeväxlare för fjärrkyla. Kylning kan utföras med stor temperaturskillnad på vätskan och hög ingående vätsketemperatur och med endast 20 – 30 % av tryckfallet för konventionella lamellbatterier. Till exempel kan man med ingående vätsketemperatur 11 ˚C och utgående vätsketemperatur 21 ˚C kyla luft med temperatur 27 ˚C och 50 % RH ner till 16 – 17 ˚C. Detta med bara 30 Pa tryckfall på nålbatteriet.
Princip för Retermia sommarkyla med fjärrkyla.

 

Tack vare nålbatteris tekniska egenskaper kan kyleffekten ökas genom att först öka luftflödet och därefter öka vätskeflödet eller sänka ingående vätsketemperatur. Detta minskar kondensförlusterna och kostnaderna för kylningen. Kylningen blir ekonomisk tack vare vätskans stora temperaturdifferens, även med stora variationer av kylbehovet.

Kylning kan utföras med betydligt större temperaturskillnad på vätskan än med traditionell dimensionering 7/12 ˚C. Detta leder till lägre anslutningsavgift och lägre driftkostnad.