Kyla med kylmaskin

Med nålbatteriet kan kyla utföras med högre ingående vätsketemperatur, betydligt större temperaturskillnad och mindre vätskeflöde jämfört med den traditionella dimensioneringen 7/12 ˚C. Detta leder till högt COP- värde för kylmaskinen.

Retermiakonceptet i saneringsbygge. Värmeåtervinning, förfiltering och sommarkyla installerad i befintlig anläggning utan att byta fläktar. Alla utrustning är placerad utomhus.
Princip för sommarkyla med kylmaskin.

 

Kyleffekten kan först ökas med ökat luftflöde, och som nästa steg sänka ingående vätsketemperatur. Detta tillsammans med lågt vätskeflöde och vätskans förhållandevis höga temperatur leder till att kylmaskinens effektbehov reduceras, vilket i sin tur kan leda till att en mindre kylmaskin kan väljas.